Recruitment Academy Certified Sourcer & Certified Recruiter

Recruitment Academy certifikace jsou komplexním vzděláním pro specialisty v recruitmentu a HR

Recruitment Academy certifikace jsou nejkomplexnějším mezinárodním vzděláním pro specialisty v recruitmentu a HR a mají dvě úrovně: Certified Sourcer (RACS) a Certified Recruiter (RACS+R)


Na obsahu se podílí 8 expertů ze společností jako Red Bull, Deloitte Legal, GoodCall, kteří pokrývají témata jako talent sourcing, recruitment automatizace, měření efektivity náboru, employer branding, tvorba inzerátů, psychologie v náboru, osobní branding pro HR nebo diverzita. 


Každá úroveň certifikačního školení je zakončena online testem, který je nutné splnit pro získání mezinárodní certifikace, která je kryta: 

 • podpisem děkana Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze,

 • podpisem všech členů advisory boardu Recruitment Academy v čele s bývalým prezidentem Microsoft Europe, Janem Mühlfeitem, 

 • a firemními credibility partnery Nestlé, Deloitte, L’Oréal, Faurecia, Red Bull a další.Certifikace probíhá i v anglickém jazyce, více informací zdePřihlásit se na kurz

Co se na kurzu naučíte

Certified Sourcer (RACS)

Den 1

Před tím, než začnete analyzovat a vylepšovat svoje recruitment aktivity, je potřeba se podívat na data z trhu a jeho celkový stav. Trendy a jevy, které pracovním trhem aktuálně nejvíce hýbou, velmi pravděpodobně výrazně ovlivní i vaše možnosti. Tento modul vedený Tomášem Ervínem Dombrovským ze společnosti LMC vás zasvětí do hlavních metrik a datových sad pro trh práce - včetně fluktuace, vývoje mezd či obliby benefitů.

 • Analýza a interpretace dat z veřejných zdrojů, náborových služeb a průzkumů mezi zaměstnanci
 • Hlavní přehledová data o trhu práce v ČR
 • Nejdůležitější metriky spokojenosti a motivace lidí v práci
 • Fluktuace, její hlavní příčiny + postoje lidí k dalším změnám zaměstnání
 • Vývoj mezd + využívání a obliba hlavních benefitů a dalších výhod v práci
 • Flexibilita, autonomie a možnosti kariérního rozvoje z pohledu zaměstnanců

Milan Novák, CEO společnosti GoodCall a recruitment odborník s více než 20 lety v oblasti náboru zaměstnanců analyzuje hlavní aspekty a úskalí jednotlivých fází na cestě kandidáta o práci od jeho nalezení až po samotný onboarding.

 • Nastavení recruitment procesu a jeho částí
 • Aktivní a pasivní kandidát vs. Inbound a Outbound strategie
 • Zkušenost kandidáta (Candidate Experience) v procesu náboru
 • Aspekty náborového procesu a chyby, kterým se vyvarovat
 • Jak nalákat a získat "engagement" kandidáta v jednotlivých fázích procesu

V této části se Milan věnuje novému trendu a vysvětluje význam diverzity, inkluze a předsudků v moderním recruitmentu a důvody, proč se tomuto trendu nevyhnete ani vy.

 • Co je nevědomá předpojatost
 • Kde se nevědomá předpojatost bere
 • Vysvětlení tradičních předpojatostí na základě: pohlaví, rasy, etnika, věku, sexuální orientace, fyzického postižení, vzdělání
 • Jak předpojatost ovlivňuje diverzitu v náboru
 • Vysvětlení pojmů Afinitní zkreslení, Konfirmační zkreslení, Skupinové myšlení, Haló efekt
 • Intuitivní vs. Strukturovaný přístup – jak sbírat porovnatelná data?
 • Zaměření na dovednosti (strategie BEI – Behavioral Event Interview)

Světově uznávaný talent sourcing expert a průkopník problematiky náboru zaměstnanců pomocí sociálních sítí, první certifikovaný LinkedIn recruiter ve střední a východní Evropě a spoluzakladatel společnosti GoodCall, Recruitment Academy a Datacruit, José Kadlec, odhaluje své recruitment know-how. Tento modul rozebírá především vyhledávání kandidátů kdekoliv v online prostoru a pomůže vám obsadit více pozic a získat výhodu nad konkurencí.

 • Jaké jsou současné a budoucí recruitment trendy v social media recruitmentu
 • Jaké jsou poslední informace a novinky týkající se tzv. talent sourcingu
 • Význam sociálních sítí v moderním náboru zaměstnanců
 • Kde všude vyhledávat kandidáty v online světě
 • Jak vyždímat maximum z LinkedIn vyhledávače (LinkedIn People Search)
 • Jak odkrýt skryté zdroje s relevantními zaměstnanci (tzv. hidden talent pools)
 • Kdy se vyplatí upgradovat na placený LinkedIn profil a kdy ne
 • Jak obejít nebo bezplatně nahradit většinu placených LinkedIn služeb
 • Co je to tzv. Boolean vyhledávání a proč je denní rutinou úspěšných recruiterů
 • Definice boolean operátorů, modifikátorů a vyhledávacích příkazů
 • Co je to tzv. X-Ray vyhledávání a jak cílit a filtrovat LinkedIn uživatele pomocí internetových vyhledávačů
 • Vyhledávání na všech platformách včetně LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Clubhouse, Vkontakte a dalších
 • Vyhledávání na specializovaných platformách jako např. Dribbble, Behance, Bitbucket, Github, StackOverflow, About.me, aj.
 • Legální obcházení limitů jako např. LinkedIn Commercial Use Limitu, limitu počtu zobrazených výsledků, zobrazení kandidátů mimo vaši síť aj.
 • Použití externích nástrojů pro denní potřeby talent sourcera nebo recruitera
 • Práce se sourcing checklistem a sourcing stackem nástrojů a pluginů

Den 2

Bývalý softwarový inženýr a ethical hacker, José Kadlec, využije své technické znalosti, aby vám ukázal, jak najít emailovou adresu nebo telefonní číslo prakticky na kohokoliv a také vám ukáže nástroje a pluginy, které vám s online náborem výrazně pomohou.

 • Jak najít kontaktní informace každého uživatele, a to za každých okolností
 • Jak determinovat e-mailovou adresu skoro každého kandidáta na světě
 • Které kontaktní metody jsou pro nábor pracovníků nejefektivnější
 • Jak měřit efektivitu kontaktování kandidátů a zlepšování její úspěšnosti
 • Jak vytvářet recruitment zprávy na LinkedIn nebo i jinde, které kandidáti nemohou ignorovat
 • Pluginy, které vám usnadní a zefektivní denní rutinu talent sourcera nebo recruitera
 • Automatizace fáze kontaktování – robotické rozesílání personifikovaných LinkedIn pozvánek atp.

Žádná prezentace, žádné slajdy, žádná teorie - pouze vy, lektor José Kadlec a důkladné procvičování vyhledávání kandidátů na všech možných platformách na vaše konkrétní reálné pozice. V tomto modulu José také ukáže, jak dělat praktický market mapping s kandidáty z veřejně dostupných zdrojů.

 • Procvičení správného vyhledávacího postupu na konkrétní pracovní pozice na různých platformách včetně LinkedIn, Facebook, Instagram i jinde
 • Jak najít maximum možných kandidátů za použití různých modelů vyhledávání - iterativní, semantické, implicitní, jazykové atp.
 • Procvičení správného použití tzv. Boolean operátorů
 • Specifikace postupů, které mohou odkrýt další místa na LinkedInu, Facebooku a dalších online zdrojích s možnými kandidáty
 • Procvičení specifikace shortlistu s kandidáty, abychom o nikoho relevantního nepřišli
 • Zajištění efektivního postupu, aby hledání bylo časově efektivní
 • Procvičení vyhledávání přes internetové vyhledávače (tzv. X-ray search)
 • Největší zaměstnavatelé konkrétních profesí, dovedností, národností atp.
 • Mapování lokalit, kde se vyskytují lidé s požadovaným zaměřením
 • Jaké společnosti využívají jaké technologie
 • Jaké mají lidé na dané specializaci zkušenosti a co studovali
 • Jaké společnosti zrovna nabírají
 • Jaké společnosti zrovna propouštějí

Pracovní inzerát je reklamní text. Musí prodávat a dobře oslovit cílovou skupinu. Záleží na titulku, perexu, délce, osnově a mnoha dalších parametrech. HR blogger číslo 1, Matěj Matolín a spolumoderátor podcastu Nelidské zdroje, vás naučí, jak vytvořit efektivní pracovní inzerát, který zvedne počty kandidátů na vaše pozice několikanásobně.

 • Jak napsat inzerát, který osloví vaši cílovou skupinu
 • Jak napsat inzerát, který prodá vámi nabízenou pozici
 • Na co se při psaní inzerátu soustředit
 • Jaké parametry jsou při tvorbě inzerátu důležité
 • Jak díky správně napsanému inzerátu zvýšit počet přihlášených kandidátů

V tomto modulu vám José Kadlec ukáže praktické postupy, jak vydefinovat svůj osobní brand recruitera, talent sourcera nebo HR manažera a jak ho aktivovat skrze sociální sítě, tvorbu obsahu a další nástroje. Tento modul pomůže nejen samotným recruitment specialistům, ale také společnostem, které potřebují využít osobní brand svých zaměstnanců k budování firemních cílů jako kvalitnější nábor zaměstnanců nebo budování značky zaměstnavatele.

 • Význam osobního brandingu pro HR specialisty a hiring manažery
 • Příklady postů na sociálních sítích a jak tvořit expertní obsah efektivně
 • Jaké jsou hlavní networking cíle úspěšného recruitera.
 • Technický přehled všech social media formátů včetně těch, o kterých jste nejspíš nevěděli
 • Jak zajistit maximální dosah vašich příspěvků
 • Jak získat alespoň 200 likes na skutečně každý váš příspěvek
 • Jak získat 30 000 LinkedIn followerů
 • Automatizace rutinních úkolů jako např. rozesílání LinkedIn pozvánek na autopilota
 • Analýza nejdůležitějších částí LinkedIn a Facebook profilu pro nábor zaměstnanců.
 • Jak efektivně zvýšit počet LinkedIn, Facebook a dalších kontaktů bez zablokování účtu.

Certified Recruiter (RACS+R) - první část je společně s RACS

Den 3

Spoléháte se při výběru správného kandidáta na intuici nebo aplikujete vědou ověřené techniky a přístupy k pohovorovacím metodám? A jaká z těchto dvou možností nám zajistí správnou volbu kandidáta? Jaké existují typy osobnosti a jak je odhalit při pohovoru? Jak se vyvarovat náboru problematického typu osobnosti? Všemi těmito tématy a situacemi vás provede špičkový praktický psycholog Jan Ženatý.

 • Jak zorganizovat úspěšný výběrový rozhovor
 • Neverbální a verbální komunikace (co říkat a neříkat, co interpretovat a neinterpetovat)
 • Jak s kandidátem uzavřít kontrakt na rozhovor a zvýšit tím sdílnost i otevřenost
 • Tradiční výběrový rozhovor
 • Behaviorální výběrový rozhovor
 • Rozhovor podle kompetencí
 • Stresový výběrový pohovor
 • Komunikace a vyjednávání o nabídce
 • Problematické typy

Lež je problematický fenomén, který neumíme odlišovat od pravdivé výpovědi se 100% jistotou. Metoda Paula Ekmana je z hlediska vedení rozhovoru jednou z nejúspěšnějších (zkušení profesionálové dosahují až 90% přesnosti) a její ohromná výhoda spočívá v neinvazivnosti využití (kandidát si nepřipadá jako na výslechu). Jediný certifikovaný kouč této metody v ČR, Jan Ženatý, kterého cvičil specialita na výslechy ze Scotland Yard, vás provede tímto modulem.

 • Technika odečítání emocí z mimiky podle Paula Ekmana (makro-, subtilní a mikro výrazy emocí)
 • Model zakrývání a fabrikace - jak se projevuje emoční a kognitivní zátěž u lháře
 • Zlatá pravidla odhalování lži
 • Analýza konzistence a spontaneity
 • 5 kanálů komunikace (tvář, tělo, hlas, styl a obsah)
 • Nácvik identifikace nekonzistentních míst v komunikaci - technika sledování HoT Spots
 • Analýza videoukázek
 • Praktická cvičení vedení pohovoru s využitím Ekmanovy metody

Romana Martincová, Head of HR ve společnosti Red Bull a bývalá HR a TA manažerka ve společnosti L’Oréal vás naučí, kde začít, pokud chcete budovat strategickou značku zaměstnavatele. Vysvětlí postup a jednotlivé kroky strategického employer brandingu. Dále řekne např. jak zapojit do employer brandingu nový fenomén „phygital“ nebo proč je důležitá candidate experience.

 • Stanovit si cílovou skupinou
 • Vytvořit si atraktivní a autentický obsah kampaně
 • Zapojit zaměstnance do vytváření obsahu
 • Propojit interní EVP s externí komunikační kampaní
 • Získat si interní podporu vedení pro investice do employer brandingu
 • Různé aktivační nástroje a kampaně
 • Pracovat se sociálními médii pro účel budování značky zaměstnavatele
 • Vytvořit koncept úspěšné employer branding strategie
 • Ukázka praktické aplikace úspěšného strategického přístupu employer brandingu na konkrétní FMCG společnost

Den 4

V tomto modulu technolog a podnikatel José Kadlec skloňuje termín robo sapiens recruitment, který vyjadřuje způsob, jak můžeme díky AI, automatizaci a robotizaci denních úkolů recruitera zvýšit svoji produktivitu, obsadit více pozic nebo je obsadit rychleji.

 • Kde lze v náboru využívat AI
 • Co lze v náboru efektivně automatizovat
 • Aktuální přehled na poli umělé inteligence
 • AI v procesu talent sourcingu, pohovorů a tvorby pracovních inzerátů
 • Základy tzv. prompt engineeringu
 • Case-study: Podrobný popis, jak automatizovat rozesílání LinkedIn pozvánek, zpráv a InMailů

Nutnost spolupráce na dálku a extrémní snížení příležitostí pro setkávání a komunikaci tváří v tvář nám v mnoha ohledech svázaly ruce i nohy. Jsme tedy nuceni hledat alternativní metody pro poznávání kandidátů i rozvoj a podporu zaměstnanců - a psychodiagnostika je jednou z nich. Průvodcem tímto modulem bude Eliška Šonská Steklíková, která má zkušenosti s využitím různorodých psychodiagnostických nástrojů ve startupech i korporacích, z pozice externího konzultanta i interního HR, a zároveň je v úzkém kontaktu s akademickým prostředím.

 • Jak aktuální stav na pracovním trhu ovlivnil využívání psychodiagnostiky ve firmách
 • Jaké (nové) psychodiagnostické nástroje jsou na trhu k dispozici
 • Na základě jakých parametrů můžete posoudit kvalitu metod, se kterými se v praxi potkáte
 • Jak efektivně využít potenciál psychodiagnostických metod jejich využitím napříč celým životním cyklem zaměstnance - jak pomocí psychodiagnostiky podpořit např. výběr, engagement či well being Vašich kolegů

Moderní nábor spojený s novými digitálními technologiemi jako sociální sítě, pohovory na dálku, robotizace a digitální databáze s umělou inteligencí sebou přinášejí nové výzvy z hlediska legislativy. Partner společnosti Deloitte Legal a odborník na české i mezinárodní pracovní právo Jan Procházka, vás prakticky provede legislativními aspekty náboru.

 • Na co se na pohovoru nesmíte ptát
 • Implementace a best-practise práce s GDPR
 • Právní závaznost pracovní nabídky
 • Zkušební doba a její nastavení
 • Aplikace konkurenčních doložek v praxi
 • Aspekty home-office a práce na dálku

Využívání dat v oblasti HR je stále jen v začátcích. Pokud nedokážeme správně měřit a vyhodnocovat naše aktivity a procesy, nelze je ani zlepšovat. V tomto modulu Milan Novák rozebírá nastavení recruitment analytik a jak tato data interpretovat s cílem úspěšného řízení recruitment procesu. Odpovíme na otázky jako: Proč jsou někteří recruiteři úspěšní a někteří ne? Jak stavět své osobní cíle a růst v osobní i profesní rovině?

 • Využívání dat v HR
 • Přehled klíčových indikátorů úspěšnosti v recruitmentu
 • Srovnání (tzv. benchmark) recruitment statistik globálních i lokálních
 • Výkonnostní a kvalitativní metriky v náboru a jejich optimalizace
 • Nastavení individuálních cílů recruitera a týmových cílů
 • Agilní přístup k náboru

Pro koho je obsah určen

 • Personalistům, recruiterům, headhunterům, HR specialistům a generalistům
 • Konzultantům personálních agentur, executive search společností či externím HR pracovníkům
 • Studentům vysokých škol nebo jiným jedincům, kteří by rádi začali kariéru v oblasti náboru a HR
 • Komukoliv, kdo si chce prohloubit znalosti a získat nejkomplexnější vzdělání v oboru moderního recruitmentu

Co získáte

 • až 4 dny obsahu, 32 hodin, 8 lektorů
 • certifikát garantovaný VŠE, advisory boardem Recruitment Academy a credibility partnery jako Nestlé, Red Bull, Deloitte a další
 • získáte komplexní vzdělání v HR reflektující současnou situaci na trhu
 • můžete se zúčastnit osobně, nebo díky livestreamu budete moci sledovat školení odkudkoliv
 • získáte mezinárodně uznávanou certifikaci HR specialisty
 • pokud stihnete pouze RACS, můžete si RACS+R kdykoliv v budoucnu dodělat
 • na 3 měsíce získáte také záznamy ze všech modulůNAVÍC EXKLUZIVNÍ BALÍČEK DÁRKŮ OD NAŠICH PARTNERŮ:


 • Nakladatelství GRADA poskytne přístup k neomezenému čtení na 6 měsíců do unikátní online knihovny BOOKPORT 
 • FILIP KAHOUN daruje e-knihu s názvem Boj o pozornost
 • JOSÉ KADLEC věnuje knihu HR Robo Sapiens
 • ROHLIK.CZ zpřístupní každému účastníkovi dvouměsíční členství Rohlík Premium
 • REDBULL daruje povzbuzující Red Bull Energy Drinky
 • RECRUITMENT ACADEMY poskytne HR Intelligence Report (Nejdetailnější zmapování LinkedInu s více než 1,6 milionů uživatelů v Česku) a Interview Templates


Kdo kurz povede

Termíny

DŮLEŽITÉ! Pokud budete vystavovat na kurz objednávku, je nutné, aby byla na našeho partnera, Vysokou školu ekonomickou v Praze, se kterou tento kurz pořádáme.

Certifikace probíhá i v anglickém jazyce, více informací zde

Chcete vědět, kdy vypíšeme další termíny?

Nechte nám vaši emailovou adresu a my se vám ozveme, jakmile nové termíny kurzů zveřejníme.

Ohlasy účastníků

Kurz byl úžasný. Oceňuji hlavně to, že reflektoval aktuální situaci na trhu práce. I přes vysoké množství a hloubku podaných informací byl kurz srozumitelný a prakticky orientovaný. Přednášející jsou bezpochyby experti ve svém oboru.

Helena Šturmová, Advisor & Recruitment Support

Časté dotazy

 • Dostanu po kurzu záznam z přednášek?

  Ano, po absolvování kurzu máte nárok na záznamy ze všech přednášek po dobu 3 měsíců v naší vzdělávací platformě.
 • Jak se píše závěrečný test?

  Závěrečný test se píše online v naší vzdělávací platformě a máte k němu přístup hned po přihlášení do této platformy. V poslední lekci kurzu najdete test. Pro úspěšné splnění testu musíte získat alespoň 75 % správných odpovědí. Na test máte celkem 3 pokusy.
 • Budu mít k dispozici prezentace z přednášek?

  Ano, všechny prezentace naleznete v naší vzdělávací platformě společně se záznamy z přednášek a závěrečným testem. Dostanete k nim přístup během prvního dne kurzu po vytvoření Vašeho účtu.

Místa na kurzu se rychle zaplňují

Chcete proškolit celý tým?

Máte dotaz?

Zavolejte nám na +420 770 130 468 nebo +420 728 324 703.

Napište nám na info​@recruitmentacademy.cz

José Kadlec

José Kadlec

José Kadlec je spoluzakladatel společností GoodCall, Recruitment Academy a Datacruit ATS, které se staly součástí žebříčků Financial Times FT1000 a Deloitte TOP50. S backgroundem softwarového engineera začal jako nekonvenční headhunter a talent sourcing architect. Stal se prvním oficiálně certifikovaným LinkedIn recruiterem ve střední a východní Evropě.

Kromě Recruitment Academy globálně zastřešuje talent sourcing vzdělávání např. pro Social Talent a SourceCon Academy. José také moderuje přední recruitment podcast Nelidské zdroje.

José je autorem knihy People as Merchandise: Crack the Code to LinkedIn Recruitment a nově také HR ROBO SAPIENS: Decoding Artificial Intelligence for Modern Recruitment a HR Marketing.

Milan Novák

Milan Novák

V současné době působí jako CEO a spoluzakladatel agentury GoodCall a také instituce Recruitment Academy. Zkušenosti s implementací strategií náboru a prací s talenty má již od roku 2000. Ve společnosti Grafton Recruitment působil jako Managing Director CEE a vedl agenturu s více než 350 zaměstnanci. Je také členem prezídia  APPS (Asociace poskytovatelů personálních služeb) a aktivně se angažuje v oblasti rozvoje lidského kapitálu. 

Tomáš Ervín Dombrovský

Tomáš Ervín Dombrovský

Tomáš Ervín Dombrovský pracuje jako analytik ve společnosti LMC. Podstatnou část své energie věnuje analýze dat, jevů a trendů v propojených světech vzdělávání a práce. Nachází, pojmenovává a rozvíjí to, co je zásadní pro smysluplné uplatnění lidí a jejich lepší spolupráci ve firmách i veřejných institucích. Přednáší pro lidi z HR i vedení firem, pro odbornou i širší veřejnost. Mimo to se stará o rozšiřování partnerské spolupráce a veřejně prospěšných aktivit přesahujících každodenní byznys LMC.
Matěj Matolín

Matěj Matolín

HR odborník se zaměřením na recruitment, employer branding a HR Tech. Matěj působil 3 roky jako manager HR oddělení STRV, kde během svého působení dokázal dvakrát zvýšit počet zaměstnanců. Píše vlastní blog o HR, působí jako trenér a mentor.

Jan J. Ženatý

Jan J. Ženatý

Psycholog, poradce a trenér s více než 12 lety praxe. Vedl a řídil tým expertů ve společnosti QED Group. Podílel se na realizaci fúzí a akvizic, změn firemní kultury a transformací, ale i na stovkách dílčích tréninků pro manažery i specialisty v Evropě, USA, Kanadě a Asii. Akreditovaný trenér Paul Ekman International.

Romana Martincová

Romana Martincová

Romana působí jako Personální ředitelka ve společnosti Red Bull. V minulosti pracovala jako HR Manager a Employer Branding Manager ve společnosti L´Oréal. Bohaté zkušenosti z řízení různých náborových projektů získala ze společností GoodCall a Reed Specialist Recruitment, kde řídila velké náborové týmy se specializací na headhunting a přímé oslovení kandidáta.

Eliška Šonská Steklíková

Eliška Šonská Steklíková

Chief People Care Officer ve společnosti GoodCall
Eliška je Chief People Care Officerem společnosti GoodCall, kde působí od roku jejího založení. Je absolventkou oborů Psychologie a Andragogika a personální řízení na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde v současnosti dále působí jako lektorka předmětů Psychologie v personálním řízení a Adaptabilita člověka na změny práce a pracovních podmínek. Psychodiagnostice výběru lidí se
věnuje již 10 let a to jak v interním HR, tak z pozice externího konzultanta.
Jan Procházka

Jan Procházka

Jan Procházka je advokátem ve společnosti Deloitte Legal. Zaměřuje se na korporátní, smluvní a pracovní právo. Svým klientům pomáhá v řízení každodenních právních záležitostí a při řešení právních sporů soudně i mimosoudně. Má dlouholeté zkušenosti z projektů zaměřených například na reorganizace společností. Je členem Německé advokátní kanceláře a poskytuje komplexní právní poradenství i v německém jazyce.