Psychodiagnostika v HR

Přehled metod a nástrojů psychologické diagnostiky využitelných pro kvalitní a efektivní výběr a rozvoj lidí v organizacích

Vhodně zvolená psychodiagnostika může pomoci lépe zmapovat osobnost, schopnosti, motivy a potenciál kandidáta či zaměstnance. V mnoha případech toto poznání dokáže podstatně urychlit a zpřesnit.


Psychodiagnostické testování zajistí vyšší míru objektivity získaných poznatků a nabídne rozšířené možnosti srovnání s obecnými normami či konkrétní srovnávací skupinou. Může také pomoci lépe odhalit jedince schopné výjimečné stylizace či naopak skryté talenty mezi kandidáty - a důsledněji tak ohlídat návratnost vašich investic do náboru či rozvoje.


Toto školení vám nabídne komplexní a realistický přehled možností, které nabízí psychodiagnostika a psychometrie oblasti HR. Seznámíme vás s konkrétními nástroji pomocí kterých dokážete transformovat a efektivněji využít informace získané během recruitment fáze do dalších etap zaměstnaneckého cyklu napříč personálními činnostmi. Některé z osobnostních a výkonových metod si budete mít možnost vyzkoušet i na vlastní kůži. Máte tak možnost se stát opravdovým expertem na oblast talent managementu!


Přihlásit se na kurz

Na kurz se můžete přihlásit i v rámci certifikace RACR® - Recruitment Academy Certified Recruiter 2021.

Co se na kurzu naučíte

 • Dozvíte se, jak rozpoznat kvalitní psychodiagnostický nástroj od nekvalitního.
 • Zjistíte, jaké aspekty zvažovat, abyste byli schopní vhodně vyhodnotit situace, kdy má smysl do psychodiagnostiky investovat a kdy ne.
 • Získáte přehled o metodách dostupných na českém trhu, jejich výhodách i nevýhodách a cenových relacích.
 • Seznámíte se s klíčovými pojmy užívanými v této oblasti, jako je například adaptivita, validita, reliabilita, skóry, srovnávací skupina, interpretace, cut off, impression management apod.
 • Ujasníte si argumenty, které můžete použít, pokud budete chtít využití psychodiagnostiky v HR procesech ve vaší organizaci prosadit.
 • Budete si sami moci projít kvalitní výkonovou a osobnostní psychodiagnostikou a získat k ní zpětnou vazbu - a na vlastní kůži tak zažít, jaké je být v pozici testovaného, ale také reflektovat roli zadavatele, vyhodnocovatele a interpretátora výsledků psychodiagnostických testů.
 • Dozvíte se, jak zajistit etiku a profesionální užívání psychodiagnostických metod.
 • Zjistíte, jak identifikovat vhodný psychodiagnostický nástroj pro vaše konkrétní potřeby.
 • Získáte tipy na relevantní prohlubující literaturu v oblasti vašeho zájmu.

Pro koho je obsah určen

 • Personalistům, recruiterům, headhunterům, HR specialistům a generalistům, kteří pomáhají maximálně využít či rozvinout potenciál a schopnosti kandidátů či stávajících zaměstnanců.

 • Konzultantům personálních agentur, executive search společností či externím HR pracovníkům, kteří chtějí svým klientům poskytnout další přidanou hodnotu nad rámec vyhledávání a oslovování kandidátů - schopnost poradit, jaké nástroje použít pro identifikaci „toho pravého“.

 • Všem, kteří se ve své práci setkávají s psychodiagnostickými metodami a chtěli by získat větší jistotu v jejich uplatňování, nebo by jejich užívání rádi do svého repertoáru zařadili.

Po absolvování budete umět

 • Rozpoznat kvalitní psychodiagnostické metody a orientovat se v nástrojích dostupných na trhu.

 • Adekvátně vyhodnotit situace, kdy má smysl do psychodiagnostiky investovat a kdy ne.

 • Pracovat s psychodiagnostickými nástroji v souladu s etickými principy.

 • Zefektivnit fázi výběru nejvhodnějšího kandidáta.

 • Vyhodnotit, kdy je vhodné použít test schopností a kdy test osobnosti.

 • Maximalizovat možnosti vašeho poznání osobnosti, schopností, motivů a potenciálu uchazeče o zaměstnání.

 • Zlepšit efektivitu a úspěšnost náboru a pozitivně ovlivnit ROI.

 • Identifikovat relevantní psychodiagnostické metody pro rozvoj zaměstnanců tak, aby organizace dokázala potenciál pracovníků plně využít ke spokojenosti všech zúčastněných stran.

 • Využít psychodiagnostické nástroje ve všech fázích zaměstnaneckého cyklu komplexně - v náboru, rozvoji, hodnocení atd.

 • Zvýšit přidanou hodnotu vašeho business partneringu a erudice vašeho poradenství kolegům napříč týmy či klientskou základnou.

Kdo kurz povede

Chcete vědět, kdy vypíšeme další termíny?

Nechte nám vaši emailovou adresu a my se vám ozveme, jakmile nové termíny kurzů zveřejníme.

Časté dotazy

 • Jak budu moci využít Váš certifikovaný program ve svém profesním životě?

  Absolvent certifikačního programu bude obeznámen s komplexní strategií náboru a získá kredibilitu svých znalostí a zkušeností v HR a recruitment prostředí.
 • Je zapotřebí absolvovat postupně jeden certifikační kurz za druhým?

  Certifikace RACS a RACR není povinné absolvovat jednu po druhé. Záleží na Vašich dosavadních pracovních zkušenostech, aby stačily k absolvování závěrečné zkoušky certifikace. Nicméně doporučujeme kvůli obsahu kurzů absolvovat certifikace návazně.
 • Když jsem se zúčastnil Vaší certifikace RACS a mám zájem o navazující RACR, stačí mi si dodělat 3. a 4. den certifikace?

  Ano, můžete navázat na certifikaci RACS doplněním pouze 3. a 4. dne a získat certifikaci RACR.
 • Je zapotřebí absolvovat jeden modul certifikačního školení za druhým případně ve stejný den?

  Není nutné absolvovat půldenní či celodenní moduly v pořadí, ve kterém jsou vypsané. Můžete kdykoliv absolvovat jakýkoliv modul a postupně se tak dopracovat k certifikaci RACS nebo RACR.

Místa na kurzu se rychle zaplňují

Chcete proškolit celý tým?

Máte dotaz?

Zavolejte nám na +420 770 130 468 nebo +420 728 324 703.

Napište nám na info​@recruitmentacademy.cz

Eliška Šonská Steklíková

Eliška Šonská Steklíková

Chief People Care Officer ve společnosti GoodCall
Eliška je Chief People Care Officerem společnosti GoodCall, kde působí od roku jejího založení. Je absolventkou oborů Psychologie a Andragogika a personální řízení na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde v současnosti dále působí jako lektorka předmětů Psychologie v personálním řízení a Adaptabilita člověka na změny práce a pracovních podmínek. Psychodiagnostice výběru lidí se
věnuje již 10 let a to jak v interním HR, tak z pozice externího konzultanta.
Barbora Riedl Černíková

Barbora Riedl Černíková

Barbora vystudovala jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Ve své diplomové práci se věnovala tématu vyhoření akademických pracovníků a toto téma dále rozpracovává v rámci svého aktuálního doktorského studia. Pracovně se už od roku 2012 pohybuje v různých konzultantských organizacích - ve společnosti Deloitte zastávala manažerskou roli v oblasti vzdělávání a rozvoje a nyní vede pobočku společnosti SHL, která se zaměřuje na aplikaci psychodiagnostických nástrojů do HR praxe, a to jak v oblasti náboru, tak i rozvoje a hodnocení zaměstnanců.