RACR® - Recruitment Academy Certified Recruiter 2021

Techniky digitálního recruitmentu ve 21. století

Čtyřdenní certifikační školení Recruitment Academy Certified Recruiter [RACR®] poskytuje účastníkům přehled nejnovějších trendů využívaných v recruitmentu, talent sourcingu a dalších softskills oblastech jako je psychodiagnostika v HR a efektivní pohovorovací techniky. Trénink pokrývá trendy a vývoj pracovního trhu, životní cyklus kandidáta, značku zaměstnavatele a také podrobné techniky talent sourcingu na LinkedInu, Facebooku, Instagramu a na dalších online zdrojích. Mimo to absolventi získají plné portfolio kompetencí moderního recruitera, včetně pohovorování kandidátů nebo využití dat v HR.

Přihlásit se na kurz

Co se na kurzu naučíte

Modul 1 (půl den) - Trendy a vývoj na pracovním trhu

 • Hlavní přehledová data o trhu práce v ČR
 • Nejdůležitější metriky spokojenosti a motivace lidí v práci
 • Fluktuace, její hlavní příčiny + postoje lidí k dalším změnám zaměstnání
 • Vývoj mezd + využívání a obliba hlavních benefitů a dalších výhod v práci
 • Flexibilita, autonomie a možnosti kariérního rozvoje z pohledu zaměstnanců

Modul 2 (půl den) - Životní cyklus kandidáta a značka zaměstnavatele

 • Nastavení recruitment procesu a jeho částí
 • Aktivní a pasivní kandidát vs. Inbound a Outbound strategie
 • Práce s kandidátem během náborového procesu
 • Značka zaměstnavatele a definice EVP
 • Vývoj recruitmentu v čase. Zásadní milníky, které utvářely dnešní podobu náboru

Modul 3 (jeden den) – Talent Sourcing

 • Stav trhu práce – data a analýza situace.
 • Jaké jsou současné a budoucí recruitment trendy v online náboru.
 • Jaké jsou poslední informace a novinky týkající se tzv. talent sourcingu.
 • Definice outbound recruitment strategie pro nábor talentů.
 • Význam sociálních sítí v moderním náboru zaměstnanců.
 • Kde všude vyhledávat kandidáty v online světě.
 • Jak vyždímat maximum z LinkedIn vyhledávače (LinkedIn People Search).
 • Jak odkrýt skryté zdroje s relevantními zaměstnanci (tzv. hidden talent pools).
 • Kdy se vyplatí upgradovat na placený LinkedIn profil a kdy ne.
 • Jak obejít nebo bezplatně nahradit většinu placených LinkedIn služeb.
 • Co je to tzv. Boolean vyhledávání a proč je denní rutinou úspěšných recruiterů.
 • Definice boolean operátorů, modifikátorů a vyhledávacích příkazů.
 • Co je to tzv. X-Ray vyhledávání a jak cílit a filtrovat LinkedIn uživatele pomocí internetových vyhledávačů.
 • Vyhledávání na všech platformách včetně LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, Vkontakte a dalších.
 • Vyhledávání na specializovaných platformách jako např. Dribbble, Behance, Bitbucket, Github, StackOverflow, About.me, aj.
 • Legální obcházení limitů jako např. LinkedIn Commercial Use Limitu, limitu počtu zobrazených výsledků, zobrazení kandidátů mimo vaši síť aj.
 • Použití externích nástrojů pro denní potřeby talent sourcera nebo recruitera.
 • Práce se sourcing checklistem a sourcing stackem nástrojů a pluginů.
 • Jak automatizovat vyhledávání kandidátů.
 • Jak najít kontaktní informace každého uživatele, a to za každých okolností.
 • Jak determinovat e-mailovou adresu skoro každého kandidáta na světě.
 • Které kontaktní metody jsou pro nábor pracovníků nejefektivnější.
 • Jak měřit efektivitu kontaktování kandidátů a zlepšování její úspěšnosti.
 • Jak vytvářet zprávy, které kandidáti nemohou ignorovat.
 • Pluginy, které vám usnadní a zefektivní denní rutinu talent sourcera nebo recruitera.
 • Automatizace fáze kontaktování – robotické rozesílání personifikovaných LinkedIn pozvánek, atp.
 • Analýza nejdůležitějších částí LinkedIn a Facebook profilu pro nábor zaměstnanců.
 • Jak si vytunit Facebook profil, aby mi nezasahovala práce do soukromí. 
 • Jaké jsou hlavní networking cíle úspěšného recruitera.
 • Jak efektivně zvýšit počet LinkedIn, Facebook a dalších kontaktů bez zablokování účtu.

Modul 4 (jeden den) - Efektivní pohovorovací techniky

 • Jak zorganizovat úspěšný výběrový rozhovor
 • Neverbální a verbální komunikace (co říkat a neříkat, co dělat a nedělat)
 • Tradiční výběrový rozhovor
 • Behaviorální výběrový rozhovor
 • Multimodální výběrový rozhovor
 • Rozhovor podle kompetencí
 • Power Hiring
 • Stresový výběrový pohovor
 • Komunikace a vyjednávání o nabídce
 • Problematické typy
 • Vztah s hiring managery

Modul 5 (půl den) - Psychodiagnostika v HR

 • Dozvíte se, jak rozpoznat kvalitní psychodiagnostický nástroj od nekvalitního.
 • Zjistíte, jaké aspekty zvažovat, abyste byli schopní vhodně vyhodnotit situace, kdy má smysl do psychodiagnostiky investovat a kdy ne.
 • Získáte přehled o metodách dostupných na českém trhu, jejich výhodách i nevýhodách a cenových relacích.
 • Seznámíte se s klíčovými pojmy užívanými v této oblasti, jako je například adaptivita, validita, reliabilita, skóry, srovnávací skupina, interpretace, cut off, impression management apod.
 • Ujasníte si argumenty, které můžete použít, pokud budete chtít využití psychodiagnostiky v HR procesech ve vaší organizaci prosadit.
 • Budete si sami moci projít kvalitní výkonovou a osobnostní psychodiagnostikou a získat k ní zpětnou vazbu - a na vlastní kůži tak zažít, jaké je být v pozici testovaného, ale také reflektovat roli zadavatele, vyhodnocovatele a interpretátora výsledků psychodiagnostických testů.
 • Dozvíte se, jak zajistit etiku a profesionální užívání psychodiagnostických metod.
 • Zjistíte, jak identifikovat vhodný psychodiagnostický nástroj pro vaše konkrétní potřeby.
 • Získáte tipy na relevantní prohlubující literaturu v oblasti vašeho zájmu.

Modul 6 (půl den) – Recruitment metriky a osobní rozvoj recruitera

 • Využívání dat v HR
 • Přehled klíčových indikátorů úspěšnosti v recruitmentu
 • Srovnání (tzv. benchmark) recruitment statistik globálních i lokálních
 • Výkonnostní a kvalitativní metriky v náboru
 • Nastavení individuálních a týmových cílů
 • Budování osobní značky a její využití v náboru
 • Komunikační strategie recruitera

Pro koho je kurz určen

 • Personalistům, recruiterům, headhunterům, HR specialistům a generalistům

 • Konzultantům personálních agentur, executive search společností či externím HR pracovníkům
 • Hiring manažerům a dalším pracovníkům zainteresovaných v náboru zaměstnanců
 • Manažerům, ředitelům, členům boardu, majitelům společností, které zajímá oblast náboru zaměstnanců

Po absolvování kurzu budete umět

 • Dohledávat dostupná data pro HR a využívat je k optimalizaci své práce
 • Identifikovat silné a slabé stránky firmy ve srovnání s konkurencí
 • Nastavit podmínky a náborovou komunikaci vzhledem k aktuálním nejsilnějším potřebám vybraných cílových skupin
 • Kromě dat pro nábor získáte argumenty pro lepší, dobře cílenou péči o stávající zaměstnance firmy (tzn. snížíte fluktuaci)
 • Nastavit optimální náborový proces
 • Použít nové techniky a nástroje při práci s kandidáty
 • Konvertovat pasivní kandidáty na aktivní
 • Maximalizovat využití LinkedInu, Facebooku, Twitteru, Instragramu a dalších sociálních médií pro potřeby recruitmentu
 • Snížit náklady na nábor využitím social media recruitmentu
 • Získat rozhodující výhodu nad konkurencí zlepšením vyhledávacích technik a technik odkrývání skrytých zdrojů s talenty
 • Zlepšit efektivitu a úspěšnost náboru a vyhledávaní lidí na těžko obsaditelné pozice
 • Rozšířit množství relevantních kandidátů
 • Částečně automatizovat některé části recruitment procesu a zlepšit tak výkonnost celých recruitment týmů
 • Zdokonalíte se v oblasti pohovorů a různých přístupů k pohovoru
 • Kolik a jaké otázky položit kandidátovi, abychom zajistili pravdivé odpovědi, které zabezpečí výběr toho nejlepšího uchazeče vůči dané pozici, týmu, firmě
 • Jak dávat nabídky, které se neodmítají, aneb jak vyjednávat a dosáhnout 100 % úspěšnosti při akceptaci nabídek ze strany kandidátů
 • Jak pozitivně ovlivňovat vztah s hiring manažery, abychom dosáhli úspěšně spolupráce se vzájemnou důvěrou
 • Rozpoznat kvalitní psychodiagnostické metody a orientovat se v nástrojích dostupných na trhu
 • Adekvátně vyhodnotit situace, kdy má smysl do psychodiagnostiky investovat a kdy ne

 • Pracovat s psychodiagnostickými nástroji v souladu s etickými principy
 • Zefektivnit fázi výběru nejvhodnějšího kandidáta
 • Vyhodnotit, kdy je vhodné použít test schopností a kdy test osobnosti

 • Maximalizovat možnosti vašeho poznání osobnosti, schopností, motivů a potenciálu uchazeče o zaměstnání
 • Zlepšit efektivitu a úspěšnost náboru a pozitivně ovlivnit ROI
 • Využít psychodiagnostické nástroje ve všech fázích zaměstnaneckého cyklu (v náboru, rozvoji, hodnocení, atd.)
 • Využívat data k optimalizaci procesu
 • Řídit výkon jednotlivců i týmů
 • Nastavovat cíle pro sebe i tým
 • Začnete svoje rozhodování více zakládat na datech (data driven)
 • Vytvořit svůj příběh recruitera
 • Začnete používat sítě pro svůj osobní branding


Každý účastník získá:

 • 4 dny intenzivního tréninku rozděleného na 6 modulů, které lze podstoupit samostatně i na přeskáčku
 • Aktuální školící manuál, protože tato oblast se vyvíjí turbulentně každý měsíc
 • Certifikaci RACR®
 • Doživotní e-mailovou podporu pro řešení individuálních problémů

 • Zdarma nebo zvýhodněné přístupy na akce a webináře Recruitment Academy

Kdo kurz povede

Termíny kurzu

Kurz probíhá celkem 4 dny, vždy od 9:00 do 16:30.

Chcete vědět, kdy vypíšeme další termíny?

Nechte nám vaši emailovou adresu a my se vám ozveme, jakmile nové termíny kurzů zveřejníme.

Chráněno službou reCAPTCHA. Ochrana soukromí Smluvní podmínky

Ohlasy účastníků

Na kurzu si kromě primární informační hodnoty cením dostatečného prostoru pro trénovaní nabytých znalostí, možnosti volné diskuse, sdílení zkušeností s kolegy z různých sektorů a v neposlední řadě také inspirace a motivace, které člověka i po absolvování kurzu ženou ke zlepšování efektivity moderního náboru.

Jiří Hůlek Executive Search Consultant | Recruiter | Sourcer

Časté dotazy

 • Jak budu moci využít Váš certifikovaný program ve svém profesním životě?

  Absolvent certifikačního programu bude obeznámen s komplexní strategií náboru a získá kredibilitu svých znalostí a zkušeností v HR a recruitment prostředí.
 • Když jsem se zúčastnil Vaší certifikace RACS a mám zájem o navazující RACR, stačí mi si dodělat 3. a 4. den certifikace?

  Ano, můžete navázat na certifikaci RACS doplněním pouze 3. a 4. dne a získat certifikaci RACR.
 • Je zapotřebí absolvovat postupně jeden certifikační kurz za druhým?

  Certifikace RACS a RACR není povinné absolvovat jednu po druhé. Záleží na Vašich dosavadních pracovních zkušenostech, aby stačily k absolvování závěrečné zkoušky certifikace. Nicméně doporučujeme kvůli obsahu kurzů absolvovat certifikace návazně.
 • Je zapotřebí absolvovat jeden modul certifikačního školení za druhým případně ve stejný den?

  Není nutné absolvovat půldenní či celodenní moduly v pořadí, ve kterém jsou vypsané. Můžete kdykoliv absolvovat jakýkoliv modul a postupně se tak dopracovat k certifikaci RACS nebo RACR.

Místa na kurzu se rychle zaplňují

Chcete proškolit celý tým?

Máte dotaz?

Zavolejte nám na +420 773 251 186 

Napište nám na irma.maric@recruitmentacademy.cz

K vylepšení vašeho uživatelského komfortu používá naše webová stránka soubory cookies. Pokračováním vaší návštěvy na našich webových stránkách, dáváte souhlas k užívání souborů cookies. Více o cookies.

Milan Novák

Milan Novák

V současné době působí jako CEO a spoluzakladatel agentury
GoodCall a také instituce Recruitment Academy. Zkušenosti s implementací strategií náboru a prací s talenty má již od roku 2000. Ve společnosti Grafton Recruitment působil jako Managing Director CEE a vedl agenturu s více než 350 zaměstnanci. Je také Viceprezidentem APPS (Asociace poskytovatelů personálních služeb) a aktivně se angažuje v oblasti rozvoje lidského kapitálu. 

José Kadlec

José Kadlec

José je zakladatel společností GoodCall, Recruitment Academy a Datacruit. S backgroundem softwarového engineera začal jako nekonvenční headhunter a talent sourcing architect, který napsal knihu People as Merchandise: Crack the Code to LinkedIn Recruitment a Jak na virtuální školení. Nyní je mimo jiné instruktorem video kurzu Recruitment Engineering a globálně zastřešuje talent sourcing vzdělávání pro Social Talent. Je autorem odborných článků a moderátorem podcastu Nelidské zdroje a Redefining RecruitmentJosé je také první oficiálně certifikovaný LinkedIn recruiter ve střední a východní Evropě.
Romana Martincová

Romana Martincová

Romana působí jako Personální ředitelka ve společnosti Red Bull. V minulosti pracovala jako HR Manager a Employer Branding Manager ve společnosti L´Oréal. Bohaté zkušenosti z řízení různých náborových projektů získala ze společností GoodCall a Reed Specialist Recruitment, kde řídila velké náborové týmy se specializací na headhunting a přímé oslovení kandidáta.

Eliška Šonská Steklíková

Eliška Šonská Steklíková

Chief People Care Officer ve společnosti GoodCall
Eliška je Chief People Care Officerem společnosti GoodCall, kde působí od roku jejího založení. Je absolventkou oborů Psychologie a Andragogika a personální řízení na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde v současnosti dále působí jako lektorka předmětů Psychologie v personálním řízení a Adaptabilita člověka na změny práce a pracovních podmínek. Psychodiagnostice výběru lidí se
věnuje již 10 let a to jak v interním HR, tak z pozice externího konzultanta.