close

Přihlášení na kurz

Techniky talent sourcingu v době transhumanismu

Jen pro rychlou domluvu v případě potřeby

Fakturační údaje

zdarma

Případné slevy pro více účastníků budou započteny na finální faktuře.